<

>

128000-4250

Starter:

SPEC: 24V 5.5KW 11T

OEM: DENSO 128000-4250, ISUZU 1811002461, 1-81100-294-1
APPLI: ISUZU, 6SD1