<

>

CA341

SPEC:

24V,35A

 

OEM:

BOSCH 0120400688  

BOSCH 0120488224  

BOSCH 0120489023  

BOSCH 0120489707  

BOSCH 0120489730  

BOSCH 0986031260  

BOSCH 0986033330  

BOSCH 3126  

BOSCH 3333  

LUCAS LRA00924  

LUCAS LRA924  

VALEO 9AR6012  

VALEO 9AR6012G  

VOLVO 6209191